Vi på Econ Konsult

Läs mer om oss

Håkan Åberg

021-440 43 31
hakan@econkonsult.se

Marie Singborn

021- 440 43 32
marie@econkonsult.se

Jessica Holmström

021-440 43 33
jessica@econkonsult.se

Underlag måste funka

Underlag måste funka

Ett av de viktigaste kriterierna för nyttan och kvaliteten i vår leverans är det underlag vi ber dig leverera till oss. Det är där det börjar. Vi lägger stor vikt vid att förstå både processer och flöden i din verksamhet. Ju bättre vi förstår ju bättre dialog får vi. Det spar både tid och pengar samt är en kvalitetsgaranti för att vår leverans är i tid, produceras effektivt och ger dig rätt stöd för rätt beslut.

Integrerat & synkat

Integrerat & synkat

Det är när varje händelse eller transaktion hanteras en gång och vandrar i alla riktningar och flöden som vi verkligen jobbar integrerat, synkroniserat och kvalitetssäkrat.  Varje transaktion ska vara unik och spårbar. När den får vara det behövs aldrig dubbla inmatningar som skapar frågetecken utan den unika transaktionen kan göra nytta på alla områden den behövs.

Nyheter i tid

Nyheter i tid

En nyhet måste få vara just en nyhet för att göra nytta. Många måsten förändras löpande. Vi jobbar i en bransch med både ständig utveckling som ständiga förändringar i vad och hur som måste göras. Ofta krävs det att veta om en förändring i tid för att den ska kunna göra nytta. Och då måste vi vara ute i tid. Vi är i tid tack vare vårt kontaktnät av experter inom olika områden som servar oss med nya måsten och möjligheter för din verksamhet och vårt samarbete. Dessa får du som kund automatisk serverade till dig genom möten/föredrag, nätet och vår app.

Viktiga händelser

Viktiga händelser

Vi navigerar dig i alla viktiga händelser och datum som gäller för din verksamhet men som inte är verksamhetsrelaterade. Olika myndigheter ska ha olika uppgifter med olika  periodisering. Vi ser till att vi har underlag från dig för att leverera i tid.

Måsten oavsett var du är

Måsten oavsett var du är

Vi lägger störst vikt i att din verksamhet finns nära oss. Var du befinner dig är mindre viktigt och i tiden självklart mer rörligt än någonsin förut. Vi ser till att dina måsten görs oavsett var du befinner dig. Nyttig levererantörsfakturahantering, rapportering, hanterar vi genom våra digitala verktyg.

Vissa måsten är självklarheter

Vissa måsten är självklarheter

Som din redovisningsbyrå finns det många saker som är måsten för oss. Vi måste alltid vara noggranna och tycka att det är roligt att jobba med siffror. Vi måste kunna se och förstå en helhet i din verksamhet, fast vi bara gör valda delar. Vi måste kunna genomföra våra uppgifter oavsett var du befinner dig genom kloka och moderna verktyg. Vi måste skapa nytta av dina måsten.

Tjänste- och produktportfölj

Vi erbjuder våra tjänster som ett integrerat flöde av händelser. Vissa tjänster måste man som företag göra och andra plockar man på vid behov. Vissa saker gör vi tillsammans, andra tar vi helt hand om och vissa konsulterar vi vårt nätverk om. Huvudsaken är att de håller ihop.

Klicka på blocken för att läsa mer

De flesta kunder anlitar en redovisningsbyrå
för att de måste – inte våra!

Att min redovisningsbyrå förstår kommunikation är ett måste för mig. Hur skulle de annars förstå mig? Jag är duktig på det jag gör och Econ på sitt. Fast, skulle vi inte kunna kommunicera och förstå varandra så skulle det ju inte ha någon effekt. Eller?

Staffan Braw

Reklam & Företagande

Att skaffa sig en redovisningsbyrå som kostar pengar är inte direkt det första man tänker på när man startar eget. Inte under driften heller för den delen. Fast med Econ såg jag skillnaden på den konventionella redovisningsbyrån och en som tillför nytta som är utöver alla givna måsten.

Pelle Fosshaug

Bandy & Ledarskap

Jag glömmer aldrig saker som ska göras för min kunds räkning. Leveransprecision och lojalitet är två viktiga faktorer i mitt åtagande. När det kommer till måsten från skatteverk och andra myndigheter är jag något sämre på att ha järnkoll på deadlines och underlag. Det blir ofta lite i sista stund och ibland t o m fel. Det är ju inte det roligaste i jobbet precis.

Uffe Holm

Kommunikation

Som i de flesta yrken brottas vi ständigt med den vardagliga tidskampen. Vi fokuserar på det vi kan bäst – att fixa snyggt hår. Vår löpande redovisning och företagsekonomi överlåter vi med stort förtroende och med en varm hand till EconKonsult. De tar alltid emot oss med ett vänligt, glatt och trevligt bemötande!
Håkan hjälpte oss redan i uppstarten av bolaget, från affärsidé till framgång. Han hjälper inte bara till med bolaget utan även med skräddarsydd ekonomisk rådgivning kring övriga livet.

Amanda Eklund

Frisör

Under alla år som jag har drivit företag har min redovisningsbyrå varit proaktiv och hela tiden tagit ansvar för viktiga deadlines. Econ redovisningsbyrå gör det lätt och roligt för mig att vara företagare.

Per Sundström

Entreprenör

Momsredovisning

Momsredovisning innebär att den som är momsskyldig redovisar moms till Skatteverket. Alla momsregistrerade företag måste lämna momsredovisning och moms ska betalas på majoriteten av alla varor och tjänster. Den som driver eget företag ska betala och redovisa moms till staten genom Skatteverket, och måste anmäla sig för att bli momsregistrerad. Vi hjälper dig att hitta rätt metod och periodisering samt att säkerställa att momsredovisningen och momsdeklarationerna hänger ihop och är i takt med transaktionerna i din verksamhet.

Årsredovisning

Vi sammanställer din bokföring för året och planerar tillsammans med dig i god tid innan räkenskapsåret är slut. En Årsredovisning måste göras och är ett av flera sätt att göra en sammanställning av ditt företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. I bokslutsarbetet som leder fram till Årsredovisningen lägger vi även fokus på din K10:a. Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet.

Kontrolluppgifter

När det måste bli rätt för andra. Som arbetsgivare ska du varje år lämna kontrolluppgifter om dina anställda till Skatteverket. Motsvarande gäller kreditinstitut och pensionsutbetalare. Uppgifterna visar vad du har betalat ut i lön, dragit av i skatt m.m.

Korrekta kontrolluppgifter är viktigt eftersom de inte bara påverkar ditt företag utan också dina anställda. Uppgifterna ligger till grund för förifyllningen av dina anställdas inkomstdeklarationer. Felaktiga kontrolluppgifter kan leda till att den pensionsgrundande inkomsten blir fel eller att avdragen skatt inte automatisk tillgodoräknas dina anställda.

Månadsrapportering

Vi ger dig en månadsrapportering så att du kan följa den ekonomiska utvecklingen i ditt företag. En bra ekonomisk månadsrapportering innebär kontroll och att du enklare kan förutspå saker.

Vi arbetar ofta med väsentliga nyckeltal som varierar stort från företag till företag. Det beror till exempel på branschtillhörighet, företagsstorlek, ägarförhållanden och bolagsform. Några nyckeltal som vi använder är bruttovinst i %, personalkostnad i %, soliditet och kassalikviditet. Nyckeltal kan jämföras både historiskt och med andra företag. Vi hjälper dig att hitta rätt för din verksamhet.

Bolagsärenden

Byråkrati är bara kul när man vet hur det ska skötas. Under ett företags livstid kan det ske en hel del ändringar och vi är vana med effektiv och säker ärendehantering mot olika myndigheter.

Det kan vara att du bara vill ändra uppgifter om något, byta namn, förändra verksamheten så mycket att bolagsordningen inte längre stämmer. Eller så funderar du på att ta in nya delägare för att finansiera en expansion?

Vi vet vad som gäller och vi vet vilka dokument som vilken myndigheter vill ha.

Skatterådgivning

Skatterådgivning handlar om att du ska betala rätt skatt och vare sig mer eller mindre. Vi har bland Sveriges ledande skatteexperter i vårt nätverk med många års praktisk erfarenhet av kommunikation med myndigheter och domstolar.
 Tillsammans kan vi lösa skatteärende professionellt och med bra resultat. Vi hjälper både större och mindre företag, antingen genom direktkontakt med företaget eller via företagets revisor, redovisnings- eller skattekonsult.

Lönekörning

Varje lönekörning innebär en utbetalning till dina anställda och varje felaktig löneutbetalning genererar med automatik oönskade samtal och efterarbete. Vi hjälper dig med hela flödet, från dina anställdas tids-, kilometer- och traktamente-registreringar till korrekta inkomstdeklarationer vid årsskiften.

I samband med lönekörningarna genererar vi även viktiga underlag som t ex kompsaldo, semestersaldo, arbetstidsförkortning, sjukersättning och föräldraledighet. Många måsten på en gång som vi håller koll på

Underlag

Vilka underlag skapas inom ditt företags löpande verksamhet och hur ska det överlämnas till oss – hur synkar vi bäst? Har du en egen ekonomi/administration? Hur görs tidsredovisningen, fakturering, o s v? Hur får vi varje händelse eller transaktion hanterad en gång i alla riktningar och flöden?

Ett av de viktigaste kriterierna för nyttan och kvaliteten i vår leverans är det underlag vi ber dig leverera till oss. Vi lägger stor vikt vid att förstå både processer och flöden i din verksamhet. Ju bättre vi förstår ju bättre dialog får vi.

Företagsanalys

Det finns alltid händelser, tillfällen eller data att analysera. Fast vad är värt att analysera, varför och hur mycket ska det få kosta i tid och pengar? Genom vårt processtänkande, helhetsperspektiv, nätverk och nära samarbete med våra kunder kan vi leverera mervärden genom att smidigt och kostnadseffektivt analysera rätt saker. Som genererar nytta i din verksamhet

Starta eget

Att starta eget företag är något som man kanske bara gör en gång i livet. När ett bolag ska bildas, genomgå förändringar eller avvecklas innebär det mycket administration och kontakt med myndigheter. Det innebär många måsten som vi gör ofta för många företag. Vi kan även koppla på hjälp genom vårt nätverk för t ex marknadsföring, marknadsplan och många gånger finns det inom vårt nätverk även en och annan prospekt som vi kan koppla ihop dig med.

Konsultation

Ibland måste du ha hjälp i frågor som inte alls finns med på paletten. Då är det viktigt att vi kan svara upp även till det så att du enkelt kan hålla ihop det. Ibland kan vi inte svara själva utan tar in en av våra expertkonsulter och bygger på lagarbetet för tillfället. Det innebär en kontaktyta för dig och inga nya genomgångar för nya personer som inte kan din verksamhet. På så vis skapar vi en helhet som håller ihop det för dig.

Behovsanalys

Vad exakt är det du behöver hjälp med? Hur ska vi jobba tillsammans, vem gör vad och var går gränssnitten? Vi navigerar dig bland både måsten och möjligheter för att hitta rätt innan vi börjar. Det spar både tid och pengar samt är en kvalitetsgaranti för att vår leverans är i tid, produceras effektivt och ger dig rätt stöd för rätt beslut.

Deklarationer

När årsbokslutet är klart ska årets resultat deklareras till Skatteverket oavsett om du har ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Det måste bara göras.

Vi ser inte på deklarationen bara som ett måste utan även som ett gyllene tillfälle att ta tillvara på ditt företags möjligheter inför det kommande året. Att inte bara fylla i deklarationen utan även se över vad du kan förbättra och göra smartare inför nästa år. Det tycker vi är roligt.

Löpande redovisning

Med löpande redovisning menar vi den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska transaktioner – verifikationer. Att det ska ske och hur det ska ske regleras i 5 kap. Bokföringslagen så det måste ske på rätt sätt. Redovisningsförfarandet skiljer sig mellan olika bolagsformer och vi hjälper dig att navigera inom regelverket.